Info

VALUTA

Zvanicna sredstva placanja u Crnoj Gori je (euro €). Izdaje se od strane Centralne Evropske banke sa sjedistem u Frankfurtu

TELEFONSKI OPERATORI

Trebali bi da proverite da li Vas operatoor ima potpisan sporazumni ugovor o romingu sa jednim Crnogorskim GSM operatorom

T-mobile:
Pro-Monte:
M-Tel

BANKE

Crnogorskakomercijalnabankaa.d.Podgorica
/www.otpbank.hu/portal/en/OTPGroup/Crnogorska
NLB Montenegrobanka                     www.montenegrobanka.com/
Podgorička banka a.d. Podgorica     www.pgbanka.com/
Atlasmont banka a.d. Podgorica       www.atlasmontbanka.com/
Komercijalna banka a.d. Budva         www.kombank.com/srp/index.asp

POLICIJSKA STANICA

Policijska stanica se nalazi u Petrovcu na fudbalskom stadionu ,,Pod malim brdom,, gde je ujedno smjestena i vatrogasna brigada sluzbe zastite i spasavanja i u Budvi.Telefoni za policiju je 122 a broj vatrogasne sluzbe 123

DOM ZDRAVLJA I BOLNICA

U Petrovcu se nalazi kod gradske pijace a u Budvi kod  stanice policije i autobuske stanice a poziv za hitne slucajeve je 122.Bolnica se nalazi u Kotoru na 40 kilometara od plaze Kamenovo.Apoteka  se nalazi u domu zdravlja u Petrovcu i u Budvi

BENZISKA PUMPA

Na oba ulaza u Petrovas sa strane Budve i sa strane Bar-a u proseku 3 km se nalaze pumpe  koje rade 24h kao i u Budvi dvije pumpe koje rade 24 h