O nama

Nevladina organizacija ,,Urbani Kult,, je osnovana u septembru 2006 i broji 20 članova. Kancelarija NVO,,Urbani Kult,, je pocela sa radom 25. septembra 2006. Misija NVO ,,Urbani Kult,, da svoje aktivnosti sprovodi kako u Crnoj Gori tako i van njenih granica. Aktivnosti NVO ,,Urbani Kult,, su usmjerene na osnazivanje nevladinih organizacija, pruzanjem informacija, edukaciju gradana promociju kulture i kulturoloskog turizma, zastupanje NVO u javnosti,umrezavanje NVO i koordinaciju NVO na raznim projektima. Do sada je imala nekoliko projekata od kojih se prvenstveno izdvajaju sudjelovanje u projektu ,,Rekonstrukcija Manastira Ćipur,, i pokretanja inicijative festivala, kao i osnivanje prvog festivala na Crnogorskom primorju ,,Petrovac Jazz Fetsival,, 2007 godine.U 2008 godini organizacija se prikljucuje jos jednom Evropskom projektu ,,Godini interkulturalnog dialoga,, i u okviru istog organizuje u saradnji sa Ambasadom Republike Austrije i Regionalnim Uredom Austrijske kooperacije za nauku,obrazovanje i kulturu sa sjedistem u Sarajevu koncert ,,Wiener Tschuschenkapelle,, u okviru njihove turneje pod nazivom ,,Sevdah Transversale 2008,, i uz podrsku JUSD,,Crvena komuna,, iz Petrovca, koji se odrzao u Petrovcu 6.07.2008.Vise o koncertu saznajte na  https://tschuschenkapelle.at/blog/?p=135 U 2012 godini organizuje i po prvi put  u Crnoj Gori ,,Montenegro Sun Reggae Festival,,

 

       Direktor

  Vinko Mihajlovic

Radio Castello Mne

                                                                                              

Tehničko - tonska podrška

Mane i Boban